top of page
Image by Avel Chuklanov

Learn whenever

you want,

wherever

you are!

STUDY ONLINE : เรียนออนไลน์

STUDY ONLINE LANGUGE COURSES

 

เรียนออนไลน์กับครูชาวต่างประเทศ! พร้อมเลือกประเทศที่คุณสนใจได้เลย!

8 (3).png

สหราชอาณาจักร

8 (3).png

ไอร์แลนด์

ฟิลิปปินส์

แคนาดา

ฝรั่งเศส

แคนาดา

6.png

สเปน

จีน

6.png

เกาหลี

6.png
CANADIAN DUAL HS DIPLOMA

โปรแกรม DUAL DIPLOMA โรงเรียนมัธยมของแคนาดา

  รับวุฒิบัตร Canadian diploma ผ่าน Edualia - โปรแกรมที่ร่วมมือกันระหว่าง Angel Explorers และ Ontario eSchool 

  Edualia คือโปรแกรมเรียนเก็บเครดิตทางวิชาการออนไลน์ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้นักเรียนนานาชาติได้รับวุฒิบัตรจบมัธยมปลายควบสองประเทศพร้อมกัน โดยได้รับจากประเทศต้นทางบ้านเกิดหนึ่งใบและใบที่สองจากประเทศแคนาดา ภายใต้ชื่อ Ontario Secondary School Diploma (OSSD)

  OSSD เป็นวุฒิมอปลายที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกและเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศในอนาคตของนักเรียนอีกด้วย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและค่าใช้จ่าย คลิก

สถาบันแบ่งโปรแกรมที่สามารถเลือกได้เป็น 3 แบบ

หากสนใจ? ติดต่อเรา ด้านล่างเลย!

  • 6 โปรแกรมเครดิต

Credit Programs

โปรแกรมนี้ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 2 ปี ถูกออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่ที่มีความสนใจในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของแคนาดา

 

เนื้อหาการเรียนทั้งหมดครอบคลุมทุกเครดิตจนถึงเกรด 12 (ปีสุดท้ายของมัธยมปลาย)และเตรียมนักเรียนด้วยข้อกำหนดเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัยของแคนาดา เมื่อเรียนจบตามเครดิตที่กำหนดนักเรียนจะได้รับการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการในระดับสูงซึ่งทำให้สามารถสมัครเข้ามหาวิทยาลัยได้เหมือนกับเป็นนักเรียนชาวแคนาดา

  • 4 โปรแกรมเครดิต

โปรแกรมใช้เวลาเรียน 2 ปีและได้รับวุฒิบัตรเมื่อเรียนจบเช่นกัน แต่ยังคงแตกต่างจาก 6 Credit Program เพราะมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจต้องการเครดิตเพิ่มเติมสำหรับการสมัครเข้าโดยตรง

 

เนื้อหาที่เรียนเป็นการรวมตั้งแต่เกรด 11 และเกรด 12 เข้าด้วยกัน ซึ่งออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนานาชาติหรือผู้ที่ต้องการประกาศนียบัตรรับรองความรู้ด้านวิชาการ หรือเพื่อเรซูเม่ที่ดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

  • 2-6 โปรแกรมเครดิต

คอร์สความสนใจทั่วไปของโรงเรียนมัธยมในแคนาดา

 

โปรแกรมนี้มีเน้นตอบโจทย์แบบส่วนบุคคลเป็นหลัก เช่น การปรับปรุงระดับภาษาอังกฤษ การเพิ่มความรู้ในด้านใดด้านหนึ่ง รวมไปถึงการพัฒนาทักษะทางเทคนิคหรือเพื่อความสนใจทางด้านวิชาการ เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม โปรแกรมนี้ผู้เรียนจะไม่ได้รับวุฒิบัตรหลังจากเรียนจบ ซึ่งแตกต่างจากสองโปรแกรมข้างต้นดังที่กล่าวมา

Contactus Study ol
bottom of page