top of page

ทดลองฟรี

ยังไม่พร้อมที่จะเข้าร่วมคอร์สออนไลน์จริงจัง? อ่านต่อเพื่อเรียนรู้วิธีทดลองเรียนฟรีสำหรับคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์ที่เลือก!

วิธีการใช้งาน

ทดลองฟรี

สำหรับคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์ *

* ทดลองใช้ฟรีขึ้นอยู่กับคอร์สและโรงเรียน

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

girl laptop free trial.png
laptop logo.png

เลือกประเภทของคอร์ส/ โรงเรียนที่คุณสนใจ คัดลอก

รหัสคอร์สแล้ว คลิก ลอง เลย

กรอกแบบฟอร์มแล้วคลิก ส่ง จากนั้นเราจะติดต่อคุณเพื่อเตรียมการทดลองใช้ฟรี!

เพลิดเพลินกับการ ทดลองใช้ฟรี!

คอร์สที่เปิดสอน

คุณสนใจคอร์สแบบใด

IELTS PH | FREE TRIAL

IELTS

หลักสูตรครอบคลุมทุกวิชาใน IELTS เพื่อช่วยให้คุณได้คะแนนตามเพิ่มที่คาดไว้จากคะแนนล่าสุดที่เคยทำได้

classlive logo.png
คอร์ส 1 สัปดาห์ | CLASSLIVE

4 คลาส x 1-ต่อ-1

(25 นาที / บทเรียน)

4 x คลาสกลุ่ม

(45 นาที / บทเรียน)

1 x บทเรียนพิเศษ

(45 นาที)

รหัสคอร์ส CLI1W

957 บาท

classlive logo.png
คอร์ส 2 สัปดาห์ | CLASSLIVE

8 คลาส x 1-ต่อ-1

(25 นาที / บทเรียน)

8 x คลาสกลุ่ม

(45 นาที / บทเรียน)

4 x บทเรียนพิเศษ

(45 นาที)

รหัสคอร์ส CLI2W

1,782 บาท

classlive logo.png
คอร์ส 4 สัปดาห์ | CLASSLIVE

คลาส 16 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / บทเรียน)

16 x คลาสกลุ่ม

(45 นาที / บทเรียน)

8 x บทเรียนพิเศษ

(45 นาที)

รหัสคอร์ส CLI4W

2,970 บาท

classlive logo.png
คอร์ส 8 สัปดาห์ | CLASSLIVE

คลาส 32 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / บทเรียน)

32 x คลาสกลุ่ม

(45 นาที / บทเรียน)

16 x บทเรียนพิเศษ

(45 นาที)

รหัสคอร์ส CLI8W

5,940 บาท

classlive logo.png
คอร์ส 12 สัปดาห์ | CLASSLIVE

48 คลาส x 1-ต่อ-1

(25 นาที / บทเรียน)

48 x คลาสกลุ่ม

(45 นาที / บทเรียน)

24 x บทเรียนพิเศษ

(45 นาที)

รหัสคอร์ส CLI12W

8,910 บาท

classlive logo.png
คอร์ส 24 สัปดาห์ | CLASSLIVE

96 คลาส x 1-ต่อ-1

(25 นาที / บทเรียน)

96 x คลาสกลุ่ม

(45 นาที / บทเรียน)

48 x บทเรียนพิเศษ

(45 นาที)

รหัสคอร์ส CLI24W

16,170 บาท

evtalk logo.png
[ 20 คน ] 4 สัปดาห์ | EVTALK

คลาส 20 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / คลาส)

1 คลาสต่อวัน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

 

 

รหัสคอร์ส EVI4W-A

4,026 บาท

evtalk logo.png
[ 40 คน ] 4 สัปดาห์ | EVTALK

คลาส 40 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / คลาส)

2 คลาสต่อวัน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

 

 

รหัสคอร์ส EVI4W-B

7,128 บาท

IELTS OL | EV TALK FREE TRIAL
evtalk logo.png
[ 20 คน ] 8 สัปดาห์ | EVTALK

คลาส 40 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / คลาส)

1 คลาสต่อวัน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

 

 

รหัสคอร์ส EVI8W-A

7,425 บาท

evtalk logo.png
[ 40 คน ] 8 สัปดาห์ | EVTALK

คลาส 80 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / คลาส)

2 คลาสต่อวัน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

 

 

รหัสคอร์ส EVI8W-B

13,068 บาท

evtalk logo.png
[ 20 คน ] 12 สัปดาห์ | EVTALK

คลาส 60 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / คลาส)

1 คลาสต่อวัน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

 

 

รหัสคอร์ส EVI12W-A

10,395 บาท

evtalk logo.png
[ 40 คน ] 12 สัปดาห์ | EVTALK

คลาส 120 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / คลาส)

2 คลาสต่อวัน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

 

 

รหัสคอร์ส EVI12W-B

18,414 บาท

TOEIC PH | FREE TRAL

TOEIC

หลักสูตรนี้เน้นการฝึกทักษะการฟังและการอ่านผ่านแบบฝึกหัด เพื่อช่วยเพิ่มคะแนน TOEIC ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

classlive logo.png
คอร์ส 1 สัปดาห์ | CLASSLIVE

4 คลาส x 1-ต่อ-1 

(25 นาที / บทเรียน)

4 x คลาสกลุ่ม

(45 นาที / บทเรียน)

1 x บทเรียนพิเศษ

(45 นาที)

รหัสคอร์ส CLT1W

957 บาท

classlive logo.png
คอร์ส 2 สัปดาห์ | CLASSLIVE

8 คลาส x 1-ต่อ-1

(25 นาที / บทเรียน)

8 x คลาสกลุ่ม

(45 นาที / บทเรียน)

4 x บทเรียนพิเศษ

(45 นาที)

รหัสคอร์ส CLT2W

1,782 บาท

classlive logo.png
คอร์ส 4 สัปดาห์ | CLASSLIVE

คลาส 16 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / บทเรียน)

16 x คลาสกลุ่ม

(45 นาที / บทเรียน)

8 x บทเรียนพิเศษ

(45 นาที)

รหัสคอร์ส CLT4W

2,970 บาท

classlive logo.png
คอร์ส 8 สัปดาห์ | CLASSLIVE

คลาส 32 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / บทเรียน)

32 x คลาสกลุ่ม

(45 นาที / บทเรียน)

16 x บทเรียนพิเศษ

(45 นาที)

รหัสคอร์ส CLT8W

5,940 บาท

classlive logo.png
คอร์ส 12 สัปดาห์ | CLASSLIVE

คลาส 48 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / บทเรียน)

48 x คลาสกลุ่ม

(45 นาที / บทเรียน)

24 x บทเรียนพิเศษ

(45 นาที)

รหัสคอร์ส CLT12W

8,910 บาท

classlive logo.png
คอร์ส 24 สัปดาห์ | CLASSLIVE

คลาส 96 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / บทเรียน)

96 x คลาสกลุ่ม

(45 นาที / บทเรียน)

48 x บทเรียนพิเศษ

(45 นาที)

รหัสคอร์ส CLT24W

16,170 บาท

GEN ENG PH | FREE TRIAL

GENERAL ENGLISH : ภาษาอังกฤษทั่วไป

หลักสูตรนี้ครอบคลุมในแง่มุมต่างๆของภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน

classlive logo.png
คอร์ส 1 สัปดาห์ | CLASSLIVE

4 คลาส x 1-ต่อ-1

(25 นาที / บทเรียน)

4 x คลาสกลุ่ม

(45 นาที / บทเรียน)

1 x บทเรียนพิเศษ

(45 นาที)

รหัสคอร์ส CLG1W

957 บาท

classlive logo.png
คอร์ส 2 สัปดาห์ | CLASSLIVE

8 คลาส x 1-ต่อ-1 

(25 นาที / บทเรียน)

8 x คลาสกลุ่ม

(45 นาที / บทเรียน)

4 x บทเรียนพิเศษ

(45 นาที)

รหัสคอร์ส CLG2W

1,782 บาท

classlive logo.png
คอร์ส 4 สัปดาห์ | CLASSLIVE

คลาส 16 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / บทเรียน)

16 x คลาสกลุ่ม

(45 นาที / บทเรียน)

8 x บทเรียนพิเศษ

(45 นาที)

รหัสคอร์ส CLG4W

2,970 บาท

classlive logo.png
คอร์ส 8 สัปดาห์ | CLASSLIVE

คลาส 32 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / บทเรียน)

32 x คลาสกลุ่ม

(45 นาที / บทเรียน)

16 x บทเรียนพิเศษ

(45 นาที)

รหัสคอร์ส CLG8W

5,940 บาท

classlive logo.png
คอร์ส 12 สัปดาห์ | CLASSLIVE

คลาส 48 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / บทเรียน)

48 x คลาสกลุ่ม

(45 นาที / บทเรียน)

24 x บทเรียนพิเศษ

(45 นาที)

รหัสคอร์ส CLG12W

8,910 บาท

classlive logo.png
คอร์ส 24 สัปดาห์ | CLASSLIVE

คลาส 96 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / บทเรียน)

96 x คลาสกลุ่ม

(45 นาที / บทเรียน)

48 x บทเรียนพิเศษ

(45 นาที)

รหัสคอร์ส CLG24W

16,170 บาท

qq english logo.png
คอร์ส 4 สัปดาห์-A | QQ ENGLISH

15 คลาส x 1-ต่อ-1

(25 นาที / คลาส)

 

 

 

 

รหัสคอร์ส QQG4W-A

2,970 บาท

qq english logo.png
คอร์ส 4 สัปดาห์-B | QQ ENGLISH

คลาส 30 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / คลาส)

 

 

 

 

รหัสคอร์ส QQG4W-B

4,950 บาท

qq english logo.png
คอร์ส 12 สัปดาห์ -A | QQ ENGLISH

คลาส 45 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / คลาส)

 

 

 

 

รหัสคอร์ส QQG12W-A

7,920 บาท

qq english logo.png
คอร์ส 12 สัปดาห์ -B | QQ ENGLISH

คลาส 90 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / คลาส)

 

 

 

 

รหัสคอร์ส QQG12W-B

12,738 บาท

qq english logo.png
คอร์ส 24 สัปดาห์ -A | QQ ENGLISH

คลาส 90 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / คลาส)

 

 

 

 

รหัสคอร์ส QQG24W-A

13,926 บาท

qq english logo.png
คอร์ส 24 สัปดาห์-B | QQ ENGLISH

คลาส 180 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / คลาส)

 

 

 

 

รหัสคอร์ส QQG24W-B

22,836 บาท

qq english logo.png
คอร์ส 48 สัปดาห์ -A | QQ ENGLISH

คลาส 180 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / คลาส)

 

 

 

 

รหัสคอร์ส QQG48W-A

7,920 บาท

qq english logo.png
คอร์ส 48 สัปดาห์ -B | QQ ENGLISH

คลาส 360 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / คลาส)

 

 

 

 

รหัสคอร์ส QQG48W-B

12,738 บาท

คอร์ส 96 สัปดาห์-A | QQ ENGLISH

คลาส 360 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / คลาส)

 

 

 

 

รหัสคอร์ส QQG96W-A

13,926 บาท

qq english logo.png
qq english logo.png
คอร์ส 96 สัปดาห์-B | QQ ENGLISH

คลาส 720 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / คลาส)

 

 

 

 

รหัสคอร์ส QQG96W-B

22,836 บาท

ESL SPEAKING PH | FREE TRIAL

ESL SPEAKING

หลักสูตรนี้จะโฟกัสกับบทเรียนเกี่ยวกับการพูด การสื่อสาร ความคล่องแคล่วการออกเสียงและคำศัพท์

evtalk logo.png
[ 20 คน ] 4 สัปดาห์ | EVTALK

คลาส 20 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / คลาส)

1 คลาสต่อวัน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

 

 

รหัสคอร์ส EVE4W-A

3,564 บาท

evtalk logo.png
[ 40 คน ] 4 สัปดาห์ | EVTALK

คลาส 40 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / คลาส)

2 คลาสต่อวัน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

 

 

รหัสคอร์ส EVE4W-B

6,53 บาท 4

evtalk logo.png
[ 20 คน ] 8 สัปดาห์ | EVTALK

คลาส 40 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / คลาส)

1 คลาสต่อวัน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

 

 

รหัสคอร์ส EVE8W-A

6,699 บาท

evtalk logo.png
[ 40 คน ] 8 สัปดาห์ | EVTALK

คลาส 80 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / คลาส)

2 คลาสต่อวัน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

 

 

รหัสคอร์ส EVE8W-B

11,880 บาท

evtalk logo.png
[ 20 คน ] 12 สัปดาห์ | EVTALK

คลาส 60 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / คลาส)

1 คลาสต่อวัน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

 

 

รหัสคอร์ส EVE12W-A

9,504 บาท

evtalk logo.png
[ 20 คน ] 12 สัปดาห์ | EVTALK

คลาส 120 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / คลาส)

2 คลาสต่อวัน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

 

 

รหัสคอร์ส EVE12W-B

16,632 บาท

ENG JUNIOR PH | FREE TRIAL

ENGLISH FOR JUNIORS :ภาษาอังกฤษสำหรับจูเนียร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนอายุ 10 ถึง 18 ปี ซึ่งจะเป็นบทเรียนเกี่ยวกับทักษะการพูด เขียน ฟัง อ่าน คำศัพท์และไวยากรณ์

evtalk logo.png
[20 คน] 4 สัปดาห์ | EVTALK

คลาส 20 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / คลาส)

1 คลาสต่อวัน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

 

 

รหัสคอร์ส EVH4W-A

3,564 บาท

evtalk logo.png
[ 40 คน ] 4 สัปดาห์ | EVTALK

คลาส 40 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / คลาส)

2 คลาสต่อวัน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

 

 

รหัสคอร์ส EVJ4W-B

6,53 บาท 4

evtalk logo.png
[ 20 คน ] 8 สัปดาห์ | EVTALK

คลาส 40 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / คลาส)

1 คลาสต่อวัน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

 

 

รหัสคอร์ส EVJ8W-A

6,699 บาท

evtalk logo.png
[ 40 คน ] 8 สัปดาห์ | EVTALK

คลาส 80 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / คลาส)

2 คลาสต่อวัน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

 

 

รหัสคอร์ส EVJ8W-B

11,880 บาท

evtalk logo.png
[ 20 คน ] 12 สัปดาห์ | EVTALK

คลาส 60 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / คลาส)

1 คลาสต่อวัน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

 

 

รหัสคอร์ส EVJ12W-A

9,504 บาท

evtalk logo.png
[ 20 คน ] 12 สัปดาห์ | EVTALK

คลาส 120 x 1-ต่อ-1

(25 นาที / คลาส)

2 คลาสต่อวัน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

 

 

รหัสคอร์ส EVJ12W-B

16,632 บาท

CONTACT US
bottom of page